INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  OD  18 DO  24 CZERWCA

 

Poniedziałek, 18.VI   

7.00    + Władysławę, Edwarda, Tadeusza, Stanisławę Kolusów. Jana, Ewę Makuchów – zam. rodzina

7.00   + Mariannę, Tadeusza Pacaków.                                                       

18.00 + Władysławę, Zofię, Józefa,Waleriana Brzozowskich – rodzina

18.00 + Jana Żyłę – zam. Andrzej

 

Wtorek, 19.VI

7.00   + Justynę, Mieczysławę Guzikowskich – siostra i córka Agnieszka                                                  

7.00   +  Zbigniewa Podhorodeckiego – zam. córka Monika

18.00   + Jana, Mariannę, Czesława Bartosińskich. Zdzisława Pacaka. Janinę, Bolesława Stacherów – zam. rodzina

18.00 + Martę, Stanisława, Katarzynę Janiców. Danutę Szyszka. Leokadię Nowak. Rozalię, Józefa ++ Serek – zam. rodzina                                                                  

 

Środa 20. VI

7.00    Dziękczynno-błagalna  z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę i błogosławieństwo, opiekę M B dla syna Piotra w 50 r. urodzin – zam. mama                                                     

7.00   Dziękczynno-błagalna  z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę i błogosławieństwo, opiekę M B dla izy i Artura w 20 r. ślubu

18.00  + Stanisławę Wołczyk – zam. córki

18.00 + Janinę im., Czesława Szafrańskich – zam. córka z rodziną

 

Czwartek 21. VI

7.00   +  Jana, Mariannę, Mariana, Bolesława Królików – zam. rodzina                                               

7.00   + Zofię 1 r., Mieczysława 20 r. Strycharczyków – zam. syn Kazimierz z rodziną

18.00 + Przemysława Sperę, Ryszarda, Leszka Makuchów  – zam. rodzina

18.00 + Romana, Genowefę Krakowiaków

    

Piątek 22.VI

7.00   + Zofię , Stefana, Ewę, Eugeniusza Plechów – zam. Stanisław Plech                                               

7.00   + Jana Plecha. Jana Dudę. Jana Żmudę – zam. rodzina

8.00 Msza dziękczynna na zakończenie roku szkolnego w int. uczniów, dyrekcji, nauczycieli i wychowawców

18.00 + Mariannę, Stanisława Klechów. Teresę, Dariusza Mulków. Teklę, Franciszka Krakowiaków – zam. rodzina

18.00 + Ireneusza Pasierbka. Czesława Milcarza – zam. dzieci

                                                                                                                                    

Sobota 23. VI

7.00   + Jana Wrzecionowskiego – zam. rodzina                                                                                   

7.00   + Jana, Stanisławę, Katarzynę, Józefa Królików- zam. rodzina

7.30   + Bartosza Chrzan. Jadwigę, Feliksa Borzęckich. Stefanię, Stanisława Frączkowskich

7.30   + Krystynę Rusińską – z ofiar uczestników pogrzebu

18.00 + Czesława – dz. ojca, Mariannę Janiszewskich – zam. córki z rodzinami

18.00 + Daniela Stacherę – zam. dzieci

  

Niedziela   24. VI                                                                                                          

7.00 Dziękczynno-błagalna  z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę i błogosławieństwo w życiu i pracy, dla Bernarda w 42 r. urodzin – za. żona z córkami

7.00 + Stanisława 18 r., Mariannę Wożniak – zam. córki

8.30 +  Janinę, Jana,Czesława, Bolesława, Tadeusza, Mariana , Jana Milcarzów – zam. rodzina

8.30  Władysława 15 r., Stanisława, Annę, Adama Wielochów. Marię, Adama Makowskich. Władysława, Józefę, Władysława Ciasiów

10.00 + Zofię, Jana, Bolesława Gugałów – zam. rodzina

12.00 + Helenę Chyb 2r.

12.00 + Władysława Pacaka im.- zam. żona z dziećmi

16.00 + Jana Szota – zam. żona