INTENCJE MSZY ŚW.  OD  22  DO  29   KWIETNIA 

Niedziela  22 IV  

7.00 + Marię, Jerzego ++Łękawskich -zam.  rodzina

8.30  + Genowefę, Jana, Bronisława, Franciszka Kołodziejczyków. Mariannę, Jana Dąbrowskich – za. Adamczykowie

10.00 +  Stefana 13 r. Romana Plech – zam. żona i synowa

12.00 Dziękczynno- błagalna o zdrowie, Bożą opiekę i błogosławieństwo, dary Ducha  Św. i opiekę MB  dla  Dawida Kowalczyka  w 18 r. urodzin – zam. rodzice i dziadkowie

16.00  + Apolonię, Jana Brożynów – zam. syn z rodziną

 

Poniedzialek, 23 IV

7.00   + Romana, Sefana Plechów – zam. żona i mama

7.00   + Teresę  Mulka – zam. Łukasz  Klech z Poznania

18.00 +Wojciecha Stachurę – zam. rodzice

 

Wtorek, 24 IV

7.00   + Piotra 22 r., Genowefę Królików– zam. córka 

7.00   + Helenę Szander – zam siostry z Koła Różańcowego

18.00 + Zbigniewa Gorzelaka 8r. – zam.  córka z rodziną   

                                

Środa, 25 IV

7.00   +Zofię, Jana, Stefana, Sanisławę, Mieczysława,  Genowefę Żyłów. Marię, Jana Plechów- zam. rodzina

7.00   Do Bożego miłosierdzia o opiekę nad nami, dobre urodzaju, szczęśliwe zbiory, odwrócenie nieszczęść gradu, ognia, powodzi, kataklizmów – zam mieszkańcy Węgrzynowa

18.00 Dziękczynno- błagalna o zdrowie, Bożą opiekę i błogosławieństwo, dary Ducha  Św. i opiekę MB dla Moniki i Marka oraz ich córek Leny i Emilii – zam. rodzice i dziadkowie

18.00 Do Bożego miłosierdzia o opiekę nad nami, dobre urodzaju, szczęśliwe zbiory, odwrócenie nieszczęść gradu, ognia, powodzi, kataklizmów – zam mieszkańcy Kolonii

 

Czwartek,  26 IV    

7.00 Dziękczynno- błagalna o zdrowie, Bożą opiekę i błogosławieństwo, dary Ducha  Św. i opiekę MB, szczęśliwe zdanie matury dla Adama – zam. babcia

7.00 + Kazimierza Gugałę – zam. chrześnicy

18.00  Dziękczynno- błagalna o zdrowie, Bożą opiekę i błogosławieństwo, dary Ducha  Św. i opiekę MB dla Piotra w 40 r. urodzin – zam. rodzice

18.00 + Apolonię Brożyna 31 r.– zam. dzieci 

                                  

Piątek, 27  IV

7.00  + Jana, Mariannę, Władysława Kaczmarczyków. Mariannę, Kazimierza Milcarzy – zam. Irena Kaczmarczyk

7.00  + Genowefę 1r., Mariana, Stanisława, Piotra Kosów

18.00 + Franciszkę, Franciszka, Jana Kowalczyków. Grażynę Pasierbek – zam. synowa i żona 

18.00 + Stanisława Gwizdałę 5r. – zam. rodzina

 

Sobota, 28 IV   

7.00 + Sławomira Kotwicę- zam. żona z dziećmi

7.00 + Józefę, Stefana Chlewickich – zam.  dzieci

7.30 + Mariana Kurp – z ofiar uczestników pogrzebu

18.00 Dziękczynno- błagalna o zdrowie, Bożą opiekę i błogosławieństwo, dary Ducha  Św. i opiekę MB dla Jolanty i Michała w 5r.ślubu –  zam. rodzice

18.00 + Franciszkę, Franciszka, Jana Kowalczyków. Grażynę Pasierbek – zam. córka i siostra helena

 

Niedziela,  29 IV  

7.00 + Mieczysława 6r., Kazimierza Gugałę – zam. żona i mama

8.30  + Franciszkę, Józefa Kruków. Czesława Wierzbowskiego 23 r ., Mateusza Gorzelaka ++ Kruków, Marcinkowskich, Wierzbowskich -zam.  rodzina

10.00  Dziękczynno- błagalna o zdrowie, Bożą opiekę i błogosławieństwo, dary Ducha  Św. i opiekę MB dla Andrzeja w 70 r. urodzin – zam. dzieci i wnuki

12.00  Dziękczynno- błagalna o zdrowie, Bożą opiekę i błogosławieństwo, dary Ducha  Św. i opiekę MB dla Moniki w 40 r. urodzin – zam. mąż z dziećmi

16.00   + Mariannę, Bolesława, Stanisława Gonciarzy – zam. syn z rodziną