KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH

OD – 29/20                                                                                                                                                         Kielce, 23.10.2020 r.

 

 

K O M U N I K A T

w sprawie organizacji Uroczystości Wszystkich Świętych

i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych

 

 

 

Czcigodni Księża,

w związku z sytuacją nasilającej się pandemii koronawirusa, Biskup Kielecki zarządza, aby w Dniu Wszystkich Świętych i w Dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych nie było organizowanych Mszy świętych na cmentarzach.

Jeśli Księża uznają to za stosowne i przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych, można będzie odprawić na cmentarzu modlitwę za zmarłych, np. według wzoru zaproponowanego w Agendzie Liturgicznej. Aby dać możliwość uczestnictwa we Mszy świętej wiernym, zachęca się w tych dniach do zachowania niedzielnego
i świątecznego porządku nabożeństw w kościołach i kaplicach.

         

 

           Ks. Mirosław Cisowski

Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa