Imieniny Księdza Proboszcza

  Drogi Księże Proboszczu!

Pragniemy złożyć Ci serdeczne imieninowe życzenia. Niech  dobry Bóg czuwa nad Twoim życiem, niech darzy Cię łaską zdrowia. Jezus, Twój Pan, niech zawsze prowadzi Cię swoimi drogami. Duch Święty niechaj obdarza Cię pełnią swych darów, abyś był nam zawsze przewodnikiem w pielgrzymce wiary. Niech Bóg w Trójcy Jedyny błogosławi Księdzu i strzeże na wszystkich drogach Twego życia.

                                                                  Parafianie