KANCELARIA PARAFIALNA 

Wtorek, Czwartek, Sobota

Pół godziny po Mszy świętej porannej i wieczornej.

INFORMACJE O SAKRAMENCIE CHRZTU

Rodzice zgłaszają chrzest dziecka przedkładając w kancelarii:

  • akt urodzenia
  • zaświadczenia od chrzestnych (od ich Proboszcza) stwierdzające zdatność do   podjęcia obowiązków ojca / matki chrzestnej

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

Narzeczeni zgłaszają zamiar zawarcia małżeństwa w kancelarii  3 miesiące przed planowaną datą ślubu przedkładając:

  • akt Chrztu i Bierzmowania
  • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich
  • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (3 egz.)
  • dowód osobisty

INFORMACJE O POGRZEBIE

Rodzina zgłasza pogrzeb przedkładając w kancelarii:

  • akt zgonu