INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  OD   9 do 16 GRUDNIA

 

Niedziela   09. XII

7.00  + Stanisławę, Stanisława Łuczak – zam. dzieci z rodzinami

8.30   + Andrzeja, Helenę, Stanisława Stachurę, Mariana Bugajskiego. Jana, Stanisławę Chrabąszcz. Andrzeja Żur. Annę Kowalczyk

10.00 Dziękczynno- błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Adama w 2r. urodzin i Agaty 6 r. ur. i ich rodziców – zam. dziadkowie

12.00 + Jana Chrapka 10r. – zam. rodzina

12.00 Dziękczynno- błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Tymoteusza w 18 r. urodzin – zam. rodzice i brat

16.00 + Helenę, Tadeusza Majosów. Kazimierza Bednarczyka.

                                                                                                                     

Poniedziałek 10. XII

6.00   + Mariannę, Jana, Mariana, Bolesława Królików. Bolesława Relińskiego – zam. rodzina

6.00 + Marię, Henryka Dudów. Antoniego Kopaczka.

 

Wtorek 11.XII                                                                                                                                                                    

6.00   + Antoniego, Agnieszkę, Waldemara, Stanisławę, Mariana Woźniaków – zam. rodzina

6.00  + Stanisława, Władysława, Pawła,  Mariannę Wołczyków. Józefa Ślusarczyka – zam. rodzina

 

Środa 12.XII

6.00   + Marka, Marię Pawłowskich. Stanisława Miśtę – zam. rodzina

6.00  + Władysławę, Edwarda Ściegiennych. Otolię, Henryka Kolasińskich – zam. córka i synowa

 

Czwartek  13.XI I                                                                                                                                                                

6.00   + Mariana Kurp – zam. syn Sławomir z rodziną

6.00 + Stanisława Snoch – zam. syn Tomasz z rodziną

 

Piątek 14.XII  

6.00 + Mariana Firka

6.00 + Genowefę Serek – zam. rodzina Ciesielskich

                                                                                                                                  

Sobota 15. XII

6.00   Dziękczynno- błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Mileny w 3 r. urodzin

6.00   + Genowefę Serek – córka Alicja z wnukami

 

Niedziela   16. XII

7.00  Dziękczynno- błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Alicji w 18 r. urodzin – zam. rodzice i siostra

8.30   + Czesława Milcarz 3 r. – zam. żona z dziećmi

10.00 + Alinę, Mieczysława Rzepków – zam. rodzina

12.00 Dziękczynno- błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla wnuczka – zam. babcia

16.00 + Edwarda Plecha 3 r. – zam. żona z synami