INTENCJE MSZY ŚW. OD 22 DO 29 LISTOPADA

 

NIEDZIELA 22.11  UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

7.00  + Henryka Stanisławę Piotra Dariusza Kowalczyk – zam. Stanisław Plech

8.30  + Czesława Wielocha 10 r. Domicelę Kędzierską – zam. rodzina

10.00 + Marię Stanisława Czesława Mariannę Zygmunta Zielonka Zofię Piotra Choroba – zam. rodzina

12.00 + Sewerynę Józefa 19 r. Adamczyk Bogumiłę Stanisława Zapała – zam. Andrzej z rodziną

16.00 + Józefa Ślusarczyka 12 r. – zam. rodzina

 

PONIEDZIAŁEK 23.11

7.00 + Dariusza Kowalczyka – zam. siostra Bożena

7.00 + Sewerynę Józefa Chyb – zam. córki

17.00 + Jana Gorzelaka – zam. rodzina Kaniewskich

17.00 + Mirosława Zomerfeld – zam. sąsiedzi Zbroszczykowie i Fiukowie

 

WTOREK 24.11  

7.00 + Zygmunta Sperę – zam. OSP Grzymałków

7.00 + Mirosława Zomerfeld – zam. sąsiedzi Plechowie i Chlewiccy

17.00 + Stanisławę Wincentego Abramowicz – zam. córka z rodziną

 

ŚRODA  25.11

7.00 + Mariana Gonciarza – zam. sąsiedzi z Serbinowa

7.00 + Beatę Martynę Dariusza Gonciarz – zam. dziadek z Olszyny

17.00 + Janinę Tomasza Rogula – zam. rodzina

17.00 + Stefanię Adach – koleżanki i koledzy córki Małgorzaty z ZUS

 

CZWARTEK 26.11

7.00 + Mieczysława Władysławę Władysława Krasowskich – zam. rodzina

7.00 + Jadwigę Łękawską – zam. Kazimiera Królik

17.00 + Helenę Jana Szander– zam. rodzina Kaniewskich

17.00 + Jana Stachurę – zam. chrześniak Łukasz z żoną i dziećmi

 

PIĄTEK 27.11

7.00  + Jana Podgórskiego – zam. współpracownicy córki Małgorzaty z Firmy Krismar

7.00  + Ewę Antoniego Banak Karolinę Józefa Stęplewskich – zam. rodzina

17.00 + Mariannę Tadeusza Młodawskich – zam. rodzina

17.00 + Annę Władysława Klech Janinę Stanisława Pióro – zam. rodzina

 

SOBOTA 28.11

7.00 + Józefę Stefana Chlewickich – zam. dzieci

7.00 + Teresę Mateusza Gorzelak – zam. mama i babcia

7.30 + Władysława Pawelca – z of. uczestników pogrzebu

17.00 + Sławomira Chrzanowskiego 13 r. – zam. żona z dziećmi

17.00 + Janinę Rogula – zam. ciocia Zofia z rodziną

 

NIEDZIELA 29.11   I ADWENTU

7.00 + Franciszka Franciszkę Jana Kowalczyk Grażynę Pasierbek – zam. synowa i żona

8.30 + Kazimierę Józefa Pater – zam. rodzina

10.00 Dz. bł. o zdrowie Boże bł. i opiekę dary Ducha Św. opiekę MB dla Mai w 1 r. ur. – zam. dziadkowie

12.00 Dz. bł. o zdrowie Boże bł. i opiekę dary Ducha Św. opiekę MB dla Marii w 60 r. ur. – zam. rodzina

16.00 + Andrzeja Plech – zam. żona z dziećmi