INTENCJE MSZY ŚW. OD  23 LUTEGO DO 01 MARCA

NIEDZIELA 23.02

7.00 + Adama, Barbarę Krakowiaków – zam. rodzina

8.30 + Wandę 7 r. Stefana 3 r. Tomasza Janus – zam. Jolanta z córkami

10.00 + Stanisława, Franciszka, Stanisławę, Janinę Grabarzów. Czesława Jarząb. Władysława, Stanisławę Gębskich – zam. Helena Grabarz

12.00 Dz. bł. o zdrowie Boże bł. i opiekę dary Ducha Św. opiekę MB dla Jakuba w 18 r. ur. – zam. rodzice

16.00 Dz. bł. o zdrowie Boże bł. i opiekę dary Ducha Św. opiekę MB dla Kacpra w 18 r. ur. – zam. rodzice i siostra

16.00 + Eugeniusza, Genowefę, Franciszka Królików. Józefę, Wincentego Kowalczyków – zam. dzieci i wnuki            

 

PONIEDZIAŁEK 24.02

7.00+ Kazimierza 2r., Mieczysława, Bogdana, Zenonę Gugała – zam. mama i żona

7.00 + Mieczysława, Natalię, Ludwika, Mariannę Witczak – zam. rodz.

 

WTOREK 25.02

7.00 + Kazimierza Gugałę 2r. – zam. żona i córka z mężem

7.00 + + Witczaków, Borzęckich, Wilczyńskich, Majchraków – zam. rodzina                                                                           

 

ŚRODA 26.02 POPIELEC

7.00 + Stanisława r., Mariannę, Edwarda Sperów – zam. rodzina

7.00 + Alinę, Józefa Wychowaniec. Konstantego Pawelca.  Walerie Kucharczyk – zam. rodzina

18.00 + Helenę Chrzanowską ++ rodziców i rodzeństwo – zam. rodzina Stanisława

18.00 + Marianne, Tadeusza Pacaków – zam. rodzina

 

CZWARTEK 27.02

7.00 + Zofie , Stanisława, Jana Plechów – zam. Teresa

7.00 + Henryka Chlewickiego – zam. żona z rodziną

 

PIĄTEK 28.02

7.00 +Józefę, Stefana Chlewickich – zam. dzieci

7.00 + Józefę, Jana, Stanisława Kondrackich. Genowefę, Piotra Królików – zam. rodzina

18.00 Dziękczynno-błagalna o zdrowie Boże bł. i opiekę dary Ducha Św. opiekę MB dla Dawida 21 r. urodzin- zam. rodzina

18.00 + Marianne, Stefana, Halinę, Mariana Ściegiennych – zam. rodzina

 

SOBOTA 29.02

7.00 Dziękczynno-błagalna o zdrowie Boże bł. i opiekę dary Ducha Św. opiekę MB dla Adama Kuchty w 6 r. ur. – zam. babcia Marzena

7.00 + Jana 9r., Sewerynę Stępień – zam. rodzina

 

Niedziela 1.03

7.00 + Reginę, Bogusława Wyrozumskich – zam. syn

8.30 + Jana Szota 12 r., Wojciecha Stachurę – zam. żona i babcia

10.00 Dziękczynno-błagalna o zdrowie Boże bł. i opiekę dary Ducha Św. opiekę MB dla Małgorzaty w 50 r. ur. – zam.rodzina i przyjaciele

12.00 Dziękczynno-błagalna o zdrowie Boże bł. i opiekę dary Ducha Św. opiekę MB dla Anny i Piotra Sroków w 25 r. ślubu – zam. rodzice i dzieci

16.00 + Janinę 2r., Bolesława 6r., Jana, Sławomira Stacherów zam. rodzina