Proboszcz:
ks. Tadeusz Bielecki
Urodzony w 1966 roku. Pochodzi z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Zielenicach. Święcenia przyjął w 1999 roku. Mianowany proboszczem w 2011 roku.

Wikariusz:
ks. Andrzej Józefowski
Urodzony w 1978 roku. Pochodzi z parafii pw. św. Floriana w Czarncy. Święcenia przyjął w 2015 roku. Mianowany wikariuszem w 2022 roku.