Proboszcz:
ks. Tadeusz Bielecki
Urodzony w 1966 roku. Pochodzi z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Zielenicach. Święcenia przyjął w 1999 roku. Mianowany proboszczem w 2011 roku.

Wikariusz:
ks. Zbigniew Wójcik
Urodzony w 1981 roku. Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Świętomarzu. Święcenia przyjął w 2013 roku. Mianowany wikariuszem w 2017 roku.