Ks. Stanisław Pacak,
Urodzony w 1954 roku (Mniów). Święcenia przyjął w 1981 roku.

Ks. Andrzej Dudzic,
Urodzony w 1958 roku (Serbinów). Święcenia przyjął w 1987 roku.

Ks. Krzysztof Balcer,
Urodzony w 1966 roku (Mniów). Święcenia przyjął w 1991 roku.

Ks. Stanisław Strycharczyk,
Urodzony w 1967 roku (Mniów). Święcenia przyjął w 1994 roku.

Ks. Paweł Kowalski,
Urodzony w 1977 roku (Mniów). Święcenia przyjął w 2004 roku.