Wizytacja kanoniczna w parafii

   W niedzielę, 1 września, ks. Bp Andrzej Kaleta dokonał wizytacji kanonicznej naszej parafii. Ksiądz biskup  uczestniczył we Mszach świętych głosząc  Słowo Boże, odwiedził cmentarz parafialny, kaplice w Chybach. Na mszy św. o godz. 10.00  udzielił błogosławieństwa dzieciom i poświęcił plecaki uczniom klas pierwszych. Punktem kulminacyjnym wizytacji było udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży parafii Mniów. Wizytacja kanoniczna jest jest czynnością apostolską, ukazującą wyjątkowy znak jedności Kościoła diecezjalnego. Święty Jan Paweł II w sposób szczególny doceniał czas wizytacji kanonicznej. W  posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis” nazwał ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”.

Galeria NextGEN

Edytuj
Usuń